Algemene schoolgegevens

Schooltijden:

Maandag:         8.25 uur t/m 13.55 uur
Dinsdag:            8.25 uur t/m 13.55 uur
Woensdag:       8.25 uur t/m 13.55 uur
Donderdag:      8.25 uur t/m 13.55 uur
Vrijdag:              8.25 uur t/m 13.55 uur

De aanvangsgroepen Groen en Geel zijn op woensdag vrij van lesuren.

Algemene richtlijnen voor contact met de school:

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u de school daarvan in kennis te stellen. Voor een ziekmelding kunt u bellen tussen 08.15 uur en 08.30 uur. Voor andere mededelingen of vragen aan een leerkracht kunt u bellen tussen 08.15 uur en 08.30 uur en ’s middags na schooltijd of verloopt de communicatie via de app Social Schools.
Voor leerlingen van de dependance belt u ook naar het centrale telefoonnummer van de Cambier (0344-620042).

Rekeningnummers:

Rekeningnummer Ouderraad:

inzake ouderbijdrage / Ouderraad brede zorgschool de Cambier.
NL29 INGB 0005 1278 88

Rekeningnummer schoolkamp en schoolreisje SO/VSO:
 NL20 RABO 0313 0903 78

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.