Algemene schoolgegevens

Schooltijden SO:

Maandag:         8.45 uur t/m 14.30 uur
Dinsdag:            8.45 uur t/m 14.30 uur
Woensdag:       8.45 uur t/m 12.00 uur
Donderdag:      8.45 uur t/m 14.30 uur
Vrijdag:              8.45 uur t/m 14.30 uur

 

Schooltijden VSO:

Maandag:         8.35 uur t/m 14.30 uur
Dinsdag:            8.35 uur t/m 14.30 uur
Woensdag:       8.35 uur t/m 14.30 uur
Donderdag:      8.35 uur t/m 14.30 uur
Vrijdag:              8.35 uur t/m 14.30 uur

 

De pauze is ’s ochtends 15 minuten en tussen de middag 30 minuten.
De leerlingen zijn vanaf 8.25 uur welkom en vanaf dan draagt de school zorg voor uw kind.

Algemene richtlijnen voor contact met de school:

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u de school daarvan in kennis te stellen. Voor een ziekmelding kunt u bellen tussen 08.15 uur en 08.30 uur.
Voor andere mededelingen of vragen aan een leerkracht kunt u bellen tussen 08.15 uur en 08.30 uur en ’s middags na schooltijd. 
In de schoolvakanties zijn wij te bereiken via onze schoolmail: info@cambier.nl

Rekeningnummers:

Rekeningnummer Ouderraad:

inzake ouderbijdrage / Ouderraad brede zorgschool de Cambier.
NL29 INGB 0005 1278 88

Rekeningnummer schoolkamp en schoolreisje SO/VSO:
 NL20 RABO 0313 0903 78

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.