Algemene schoolgegevens

Schooltijden:

Maandag:         8.25 uur t/m 13.55 uur
Dinsdag:            8.25 uur t/m 13.55 uur
Woensdag:       8.25 uur t/m 13.55 uur
Donderdag:      8.25 uur t/m 13.55 uur
Vrijdag:              8.25 uur t/m 13.55 uur

De aanvangsgroepen Groen en Geel zijn op woensdag vrij van lesuren.

Algemene richtlijnen voor contact met de school:

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u de school daarvan in kennis te stellen. Voor een ziekmelding kunt u bellen tussen 08.15 uur en 08.30 uur. Voor andere mededelingen of vragen aan een leerkracht kunt u bellen tussen 08.15 uur en 08.30 uur en ’s middags na schooltijd of verloopt de communicatie via de app Social Schools.
Voor leerlingen van de dependance belt u ook naar het centrale telefoonnummer van de Cambier (0344-620042).

Rekeningnummers:

Rekeningnummer Ouderraad:

inzake ouderbijdrage / Ouderraad brede zorgschool de Cambier.
NL29 INGB 0005 1278 88

Rekeningnummer schoolkamp en schoolreisje SO/VSO:
 NL20 RABO 0313 0903 78

Punt Speciaal gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie:

Punt Speciaal gaat vertrouwelijk om met de informatie van haar leerlingen. Hiertoe behoort ook dat privacygevoelige informatie veilig wordt uitgewisseld. Daarom werkt Punt Speciaal vanaf schooljaar 2021-2022 met ZIVVER, een oplossing voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling.

ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens, zorgplannen of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet. Daarnaast voorkomt ZIVVER dat organisaties privacygevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen.

Door voor ZIVVER te kiezen, kiest Punt Speciaal voor de beste vorm van informatiebeveiliging. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met de privacy van onze leerlingen en hun ouders omgaan.

Lees meer over ZIVVER op https://www.zivver.nl.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.