De School

Brede zorgschool de Cambier is ingericht met een afdeling Speciaal Onderwijs en een afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs. Het aantal groepen en de samenstelling daarvan wordt zowel bij het SO als het VSO jaarlijks op basis van de leerlingenaantallen, de leerroutes en de ondersteuningsbehoefte van leerlingen vastgesteld.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.