Klachtenregeling Onderwijsgroep Punt Speciaal

U wilt een formele klacht indienen. Waar kunt u dan terecht?
Zie hiervoor onderstaand schema:

Stroomschema Klachtenregeling OPS

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.