Kwaliteitsverslag 2014

“… Brede zorgschool de Cambier
De Cambier is trots op de ingebruikname van de prachtige nieuwe brede Zorgschool de Cambier. De visie luidt: alle voorzieningen: KDC, naschoolse opvang, logeren, oefenwoningen voor het VSO en onderwijs onder één dak waardoor de deze voorzieningen voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en hun begeleiders letterlijk laagdrempelig en toegankelijk zijn.

Zo werken wij op de Cambier.
Regelmatig bleek dat afspraken niet (meer) bekend waren bij medewerkers van de Cambier. Dit leverde af en toe problemen op, denk bijvoorbeeld aan invallers. In de verzamel map ‘zo werken wij op de Cambier’ staan alle afspraken verzameld die we op school hanteren. Zo zijn bestaande afspraken weer eens opgefrist en zijn we in staat om een duidelijke lijn te hanteren, zowel per vakgebied en afdeling als door de hele school heen. Nu al blijkt dat deze ogenschijnlijk simpele oplossing kwaliteitsverhogend werkt! …”

 

Hier kunt u het volledige kwaliteitsverslag 2014 van Punt Speciaal downloaden:

Kwaliteitsverslag 2014

 

 

Download hier de Adobe reader

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.