Leerlingenraad

De leerlingenraad van de Cambier bestaat uit vertegenwoordigers uit alle VSO groepen. Deze leerlingen zijn door hun groep gekozen om hun groep te vertegenwoordigen.  De leerlingenraad vergadert eens per zes weken met de directeur en/ of teamleider. Ze worden hierin bijgestaan en geadviseerd Ineke Luesink (Dramadocent)  en Monique Callaars (leerkracht VSO).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.