MR – Bestanden

“1 .Doelstelling

In dit huishoudelijk reglement worden onderling gemaakte afspraken vastgelegd en zo nodig bijgesteld.
Het betreft praktische zaken en zaken die schoolspecifiek zijn of waarin het MR reglement niet voorziet.

Het doel is duidelijkheid en transparantie voor MR leden te verkrijgen. Daarnaast kan dit reglement de overdraagbaarheid van kennis aan nieuwe MR leden bevorderen.

Hier kunt u het volledige huishoudelijk reglement van de MR downloaden.

De MR legt elk jaar in een jaarverslag verantwoording af over haar uitgevoerde activiteiten. In dit jaarverslag Social Schools kunt u lezen wat de MR heeft bijgedragen.

Hier kunt u het jaarverslag van 2019 van de MR downloaden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.