Overzicht methodes

Methodes op de Cambier 

Leer- en vormingsgebied Methode 
Begrijpend lezen • Humpie Dumpie  
• Lees, kijk en doe 
• Vragen bij de Leesweg 
• Kidsweek junior 
• Nieuwsbegrip 
• Junior informatieboekjes 
• Starttaal 
Lezen • Leesweg 
• Leespraat 
• Wat zeg ik 
• Gynzy (Digitaal) 
• Squla (Digitaal) 
Mondeling taalgebruik • Fototaal 
Rekenen • Rekenboog 
• Maatwerk Rekenen  
• Ambrasoft (Digitaal) 
• Gynzy (Digitaal) 
• Squla (Digitaal) 
• Redactiesommen 
• Startrekenen 
• Strux – geld 
• Strux – tijd  
Schrijven • Schrijfvisie 
Sexuele voorlichting • Praten over seks 
Spelling • Zelfstandig Spellen 
• Spelling langs de lijn 
Sociaal emotionele vorming • Stip 
• Een doos vol gevoelens 
• Mijn SoVa 
• Mijn WeVa 
Burgerschap • Kies 1 – leerwerkboek burgerschap 
• Strux 
Engels • Groove me 
• Engels Vooraf 
Verkeer • Jeugdverkeerskrant 
• Zelfstandig reizen met OV (ARIVA) 
• Strux 
Arbeidstoeleiding • Strux 
• Mijn Werk 
• Start Werk & blijf Veilig 
• Basis SWB 
• Prettige collega’s 
Administratie • Spondi, stapsgewijs 
• Strux  
Huishoudkunde • Edudesk huishoudkunde 
• Spondi, stapsgewijs 
• KPC groep; schoonmaken in de groothuishouding 
• Werkportfolio 
Koken • Edudesk koken 
• KPC werken in de keuken 
• Werkportfolio 
Techniek • Edudesk 
• Spondi, stapsgewijs 
• Werkportfolio 
Tehatex (ook voor SO) • Edudesk 
• Spondi, stapsgewijs 
• Uit de kunst 
• KPC groep; werken in de textiel 
Tuin • Edudesk 
• Spondi, stapsgewijs 
• KPC groep; werken in de tuin 
• Werkportfolio 
Winkel • Werkportfolio 
• Kiem – Wat doe jij in de winkel? 
• Kiem – Werken in het schoolmagazijn 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.