Rots en Water

Wat is Rots en Water?
Rots en Water is een psycho fysieke Sociale Competentie Training, ontwikkeld door Freerk Ykema.
Het Rots en Water programma richt zich op bewustwording, weet hebben van wie je bent en vanuit deze basis je leren te verbinden met de ander. Het betekent dat het Rots en Water programma mensen (jong en oud) in hun kracht zet, dat mensen leren wat ze kunnen en nog kunnen bereiken, wie ze kunnen zijn en nog kunnen worden.
De bouwstenen van het Rots en Water programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Voortbouwend op dit fundament is het mogelijk aandacht te hebben voor de thema’s veiligheid, assertiviteit, communicatie en het vinden van een eigen weg die met anderen verbindt en richting geeft.
Voor meer informatie over de methode kijk op:
www.rotsenwater.nl

Rots en Water lessen op de Cambier:
Op de Cambier is er voor gekozen om wekelijks de lessen Rots en Water aan te bieden. Deze lessen dragen bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
Tijdens de lessen Rots en Water wordt er gewerkt aan het onder andere vergroten van het lichaamsbewustzijn. Belangrijk onderdeel hiervan is het leren gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (vanuit een buikademhaling) en richten van de aandacht/focus op jezelf en/of de ander.
Binnen de Rots en Water lessen wordt er ook gewerkt aan het leren grenzen aangeven, opkomen voor jezelf, je eigen krachten kennen en doseren, ontspannen en samenwerken.

Rots staat voor onafhankelijkheid en zelfstandigheid.
Rots is hard en onwrikbaar.
Rots staat voor onafhankelijk zijn en eigen keuzes maken; weten wat je wilt
Het kan ook staan voor starheid en heftige reacties

Water staat voor verbondenheid en communicatie; inleven & onderhandelen
Water beweegt en verbindt.
Water staat voor het leren met andere mensen om te gaan, samen te werken, te spelen en te leven.
Beide begrippen hebben sterke en zwakke kanten. Balans tussen Rots & Water vinden waardoor beide elementen in balans zijn; zeggen wat je niet oké vindt en wat je wilt, maar ook luisteren en open staan en compromissen kunnen maken, is waar het om gaat in de lessen.
De kracht in de Rots en Water training zit in de wekelijkse en fysieke aanpak. Werken vanuit je lijf, veel doen en weinig praten. Ervaar wat een oefening met jou en de ander doet. Denk erover na en praat erover na. De lessen worden gegeven op blote voeten in de gymzaal.

Voor wie:
SO bovenbouw; leerroute 3,4:
Groepsles 45 minuten per week, gedurende heel schooljaar. De les wordt aangeboden door Tessa van Kranenburg, met ondersteuning van groepsleerkracht/assisten/stagiaire

VSO Fase 1 en 2, B route:
Groepsles 45 minuten per week, gedurende een heel schooljaar. De les wordt aangeboden door Ineke Luesink.
De les wordt gegeven door een Rots en Watertrainer ,met de ondersteuning van een groepsleerkracht/assistent/stagiaire.

VSO Fase 3 en transitiefase, B route:
Groepsles 45 minuten per week, gedurende een heel schooljaar. De les wordt aangeboden door Ineke Luesink & Monique Callaars. De les wordt door de twee Rots en Water trainers gegeven.

VSO Fase 1, 2 & 3, A route:
Groepsles Rots & Water in combinatie met SoVa, waarin lichaamsbewustzijn een onderdeel van de les is. De les wordt 45 minuten per week aangeboden door Ineke Luesink, met de ondersteuning van een assistent/stagiair

Maatwerkklas: leerlingen van de Cambier samen met leerlingen Praktijk Onderwijs.
Groepsles 45 minuten? Rots & Water wordt gedurende een heel schooljaar aangeboden aan de Maatwerkklas De les wordt aangeboden door Gül Yilmaz, met de ondersteuning van een assistent/stagiair/ambulant begeleider

Individuele Rots & Watertraining:
Naar aanleiding van een hulpvraag vanuit de klas, kan er een aanvraag bij het ZorgTeam worden neergelegd om een individuele Rots & Water training aan te bieden.
Deze individuele training (8 keer 30 minuten) wordt gegeven door Ineke Luesink.

Door wie:
De lessen worden door gecertificeerde personeelsleden (Ineke Luesink, Tessa van Kranenburg, Gul Yilmaz & Monique Callaars) geven. Naast de basistraining en de training schoolbreed hebben deze personeelsleden zich gespecialiseerd binnen diverse thema’s, te denken valt aan R&W en autisme, R & W en psychosociaal trauma, R & W en ZML-leerlingen, Boksend Opvoeden.
Tim Gerritsen, vakleerkracht gym, heeft de training schoolbreed gevolgd en past principes toe binnen de gymles

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.