Rots en Water

Wat is Rots en Water?
Rots en Water is een psycho fysieke Sociale Competentie Training, ontwikkeld door Freerk Ykema.
Het Rots en Water programma richt zich op bewustwording, weet hebben van wie je bent en vanuit deze basis je leren te verbinden met de ander. Het betekent dat het Rots en Water programma mensen (jong en oud) in hun kracht zet, dat mensen leren wat ze kunnen en nog kunnen bereiken, wie ze kunnen zijn en nog kunnen worden.
De bouwstenen van het Rots en Water programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Voortbouwend op dit fundament is het mogelijk aandacht te hebben voor de thema’s veiligheid, assertiviteit , communicatie en het vinden van een eigen weg die met anderen verbindt en richting geeft. Voor meer informatie over de methode kijk op: www.rotsenwater.nl

Rots en Water lessen op de Cambier:
Tijdens de lessen Rots en Water wordt er gewerkt aan het vergroten van het lichaamsbewustzijn. Belangrijk onderdeel hiervan is het leren gronden(stevig en ontspannen staan), centreren(adem in de buik) en richten van de aandacht/focus.
Rots staat voor onafhankelijkheid en zelfstandigheid.
Rots is hard en onwrikbaar.
Rots staat voor onafhankelijk zijn en eigen keuzes maken.
Water staat voor verbondenheid en communicatie.
Water beweegt en verbindt.
Water staat voor het leren met andere mensen om te gaan, samen te werken, te spelen en te leven.
Binnen de Rots en Water lessen wordt er ook gewerkt, naast het vergroten van het lichaamsbewustzijn, aan het grenzen aangeven, opkomen voor jezelf, je eigen krachten kennen en doseren, ontspannen en samenwerken.
De kracht in de Rots en Water training zit in de fysieke aanpak. Werken vanuit je lijf, veel doen en weinig praten. Ervaar wat een oefening met jou en de ander doet. Denk erover na en praat erover na. De lessen worden gegeven op blote voeten in de gymzaal.

Voor wie:
VSO Fase 1 en 2, B route:
Groepsles gedurende 45 minuten per week, gedurende een heel schooljaar. De les wordt aangeboden door Ineke Luesink.
De les wordt in aanwezigheid door een Rots & Water trainer en de groepsleerkracht/assistent/stagiaire gegeven.

VSO Fase 3 en transitiefase, B route:
Groepsles gedurende 45 minuten per week, gedurende een heel schooljaar. De les wordt aangeboden door Ineke Luesink & Monique Callaars.
De les wordt in aanwezigheid door twee Rots en Water trainers gegeven.

VSO fase 1, 2 & 3, A route:
Groepsles Rots & Water in combinatie met SoVa, waarin lichaamsbewustzijn een onderdeel van de les is. De les wordt gedurende 45 minuten per week aangeboden door Ineke Luesink. De les wordt in aanwezigheid door een Rots & Water trainer en de groepsleerkracht/assistent/stagiaire gegeven.

Individuele Rots & Watertraining:
Naar aanleiding van een hulpvraag vanuit de klas, kan er een aanvraag bij het ZorgTeam worden neergelegd om gerichte een individuele Rots & Water training aan te bieden.
Deze individuele training wordt gegeven door Ineke Luesink.

Door wie:
De lessen worden door gecertificeerde personeelsleden ( Ineke Luesink, Gul Yilmaz & Monique Callaars) geven. Naast de basistraining en de training schoolbreed hebben deze personeelsleden zich gespecialiseerd binnen diverse thema’s, te denken valt aan R&W en autisme, R & W en psychosociaal trauma, R & W en ZML leerlingen.
Tim Gerritsen, vakleerkracht gym, heeft de training schoolbreed gevolgd en past principes toe binnen de gymles.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.