Speciaal onderwijs

Inrichting SO

In het SO van brede zorgschool de Cambier worden de leerlingen voorbereid op het VSO, Praktijk Onderwijs of Voortgezet onderwijs. Om de leerroute en de uitstroom te kunnen bepalen, wordt er voor alle leerlingen een OPP opgesteld. Om de grote niveauverschillen tussen leerlingen op te kunnen vangen, is het SO onderverdeeld in leerroutes. Leerroute 1 en 2 zijn gericht op uitstroom naar het VSO met het perspectief op Dagbesteding (belevingsgericht), leerroute 3 en 4 zijn gericht op uitstroom naar het VSO met het perspectief op Arbeid (beschut werk) of Praktijkonderwijs. Leerlingen die op jonge leeftijd naar brede zorgschool de Cambier komen starten in een aanvangsgroep. In deze groep zitten leerlingen uit alle leerroutes met uitzondering van leerroute 1. Omdat leerroute 1 leerlingen vaak zeer specifieke ondersteuningsbehoeften nodig hebben, worden zij meteen in een groep geplaatst waar deze ondersteuning geboden kan worden. Na een start in de aanvangsgroep of wanneer leerlingen op oudere leeftijd naar brede zorgschool de Cambier komen, worden leerlingen op basis van ondersteuningsbehoefte, leeftijd en niveau, geplaatst in een leerroute. Binnen de leerroutes van het SO worden leerlingen meestal geplaatst op basis van leeftijd in een onder-, midden- of bovenbouw. Er zijn ook groepen waar minder gekeken wordt naar leeftijd, maar waarin leerlingen vooral worden geplaatst op basis van ondersteuningsbehoefte.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.