Speciaal onderwijs

Onze afdeling voor Speciaal Onderwijs (SO) is voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot maximaal 13 jaar.
In het schooljaar 2018-2019 zijn er op de Cambier 8  SO groepen, verdeeld in leerroute 1, 2, 3 en/of 4.

Leerroute 1 van het SO is gericht op de uitstroom naar het VSO met het perspectief op uitstroom naar een vorm van (meestal) belevingsgerichte dagbesteding. We hanteren geen strakke grenzen bij het plaatsen van kinderen in een EMB-groep. Niet alleen is het zo dat het niveau van deze kinderen moeilijk te bepalen is, maar het kan ook zijn dat de EMB-groep voor een kind met complexe problemen van een iets hoger niveau, precies het juiste pedagogisch klimaat biedt.

Leerroute 2 van het SO is gericht op de uitstroom naar het VSO met het perspectief op uitstroom naar een vorm van (belevingsgerichte) dagbesteding.

Leerroute 3 en 4 van het SO zijn gericht op de uitstroom naar het VSO met het perspectief op uitstroom naar (beschutte) Arbeid of Praktijkonderwijs.

 

Voor leerroute 5 (diplomagerichte uitstroom, VMBO) telt de school nog geen of nauwelijks leerlingen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.