Welkom

Inloggen Tref• voor personeel
Inloggen Raak• voor ouders en personeel
Inloggen Outlook

Een introductie van de school.logo_ops

De brede zorgschool de Cambier, ook wel ‘de Cambier’ genoemd, is een school voor Speciaal Onderwijs.
De Cambier maakt onderdeel uit van Stichting Metander en is daarnaast ook een onderdeel van holding Onderwijsgroep PuntSpeciaal.

De Cambier is vanaf oktober 2014 gevestigd in een nieuw gebouw in Tiel.
De Cambier werkt nauw samen met ’s Heerenloo (een landelijke zorggroep die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking).
In het schoolgebouw wordt naast onderwijs door de Cambier, ook dagbesteding, naschoolse opvang, logeren, vakantieopvang en begeleid wonen geboden door ’s Heerenloo.

De Cambier bestaat uit twee afdelingen, het SO voor leerlingen van 4 tot ongeveer 12 jaar en het VSO voor leerlingen van 12 tot ongeveer 20 jaar. Op school zitten momenteel 155 leerlingen.

De leerlingenpopulatie op de Cambier is zeer divers. Er wordt onderwijs gegeven aan leerlingen die een ontwikkelingsleeftijd hebben die vergelijkbaar is met het niveau van een peuter, tot aan het niveau dat passend is bij een uitstroom naar het ROC niveau 1.
Ook is er een steeds groter wordende groep leerlingen op school met een IQ tot 35 en een zeer beperkt gedragsrepertoire. Deze leerlingen hebben vaak ook een ernstige beperking in hun communicatiemogelijkheden.
Voor alle leerlingen op de Cambier geldt dat ze een verstandelijke beperking, een onderwijsbeperking en een zeer geringe zelfredzaamheid hebben. Vaak zijn de beperkingen op een of meer ontwikkelingsgebieden het gevolg van een ontwikkeling- of psychiatrische stoornis, zoals ADHD, autisme of hechtingsstoornis.

logo_ops

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.