Welkom

Een introductie van de school.logo_ops

Brede zorgschool de Cambier, ook wel De Cambier genoemd, is een school voor Speciaal Onderwijs. De Cambier maakt onderdeel uit van Onderwijsgroep PuntSpeciaal.

De Cambier werkt nauw samen met ’s Heerenloo (een landelijke zorggroep die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking). In ons mooie schoolgebouw wordt naast onderwijs, ook dagbesteding, naschoolse opvang, logeren, vakantieopvang en begeleid wonen geboden door ’s Heerenloo.

De Cambier bestaat uit twee afdelingen, het SO voor leerlingen van 4 tot ongeveer 12 jaar en het VSO voor leerlingen van 12 tot ongeveer 20 jaar. Op school zitten in schooljaar 2020-2021 182 leerlingen.

De leerlingenpopulatie op de Cambier is zeer divers. Er wordt onderwijs gegeven aan leerlingen functionerend in leerroute 1 (VSO met uitstroom naar belevingsgerichte dagbesteding) t/m leerroute 4 (VSO met uitstroom naar Arbeid). Er is een steeds groter wordende groep leerlingen op school met een IQ tot 35 en een zeer beperkt gedragsrepertoire. Bij deze leerlingen is veelal sprake van een ernstige beperking in hun communicatiemogelijkheden. Voor alle leerlingen op de Cambier geldt dat ze een verstandelijke beperking, een onderwijsbeperking en een zeer geringe zelfredzaamheid hebben. Vaak zijn de beperkingen op een of meer ontwikkelingsgebieden het gevolg van een ontwikkeling- of psychiatrische stoornis, zoals ADHD, autisme of hechtingsstoornis.

logo_ops

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.