De Cambier staat bekend als “gewoon speciaal”. Een school waar iedereen kan schitteren op zijn eigen manier en met plezier werkt aan groei.

Gidsen

Schoolgids

Schoolgids

Download
Schoolplan

Schoolplan

Download
Stagegids

Stagegids

Download

Verslagen

In- en uitstroomgegevens

In- en uitstroomgegevens

Download
Leerinhouden so

Leerinhouden so

Download
Leerinhouden vso

Leerinhouden vso

Download
Leertijden leerroute 2

Leertijden leerroute 2

Download
Leertijden vso 1B 2B 3B leerroute 3 en 4

Leertijden vso 1B 2B 3B leerroute 3 en 4

Download
Schoolstandaarden

Schoolstandaarden

Download

Protocollen

Leertijden specifiek so

Leertijden specifiek so

Download
Verzuimprotocol SWV Rivierenland

Verzuimprotocol SWV Rivierenland

Download
Extra verlof

Extra verlof

Download
Populatie

Populatie

Download
Protocol cyclisch handelingsgericht

Protocol cyclisch handelingsgericht

Download
Schema onderwijsinrichting vso

Schema onderwijsinrichting vso

Download
Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan

Download
Schoolondersteuningsprofiel so

Schoolondersteuningsprofiel so

Download
Schoolondersteuningsprofiel vso

Schoolondersteuningsprofiel vso

Download