De Cambier staat bekend als “gewoon speciaal”. Een school waar iedereen kan schitteren op zijn eigen manier en met plezier werkt aan groei.

Leeropbrengsten

Op onze school brengen we jaarlijks de leeropbrengsten in kaart om de kwaliteit van ons onderwijs te meten. Ouders ontvangen de informatie over de onderwijsresultaten van hun kind tijdens het voortgangsgesprek begin februari en tijdens het ontwikkelingsperspectiefgesprek, ook wel: OPP-gesprek in juni.

Als school zijn we tevreden als 75% van het aantal leerlingen hun streefniveau binnen de leerlijn heeft gehaald. De meest recente gegevens over de leeropbrengsten zijn terug te vinden in onze schoolgids.

“Ontwikkelen is leven,”

aldus een leraar van Punt Speciaal.