De Cambier staat bekend als “gewoon speciaal”. Een school waar iedereen kan schitteren op zijn eigen manier en met plezier werkt aan groei.

Ga naar...

Meldingen en klachten

Meldingen- en klachtenprocedure

We streven ernaar om meldingen (incidenten, voorval of probleem) en klachten zo veel mogelijk intern op te lossen. Met de gedachte: zo klein als mogelijk, zo groot als nodig.  

Iets te melden?
Bespreek dit met ons intern contactpersoon. Hierbij de gegevens van onze interne contactpersonen:

Agnes Stam
a.stam@puntspeciaal.nl

Edith Peper
e.peper@puntspeciaal.nl 

Formele klacht indienen?
Bekijk hier ons stroomschema melding- en klachtenregeling om een klacht in te dienen.

Externe vertrouwenspersonen
Bij Punt Speciaal werken we met het expertisecentrum Vertrouwenswerk dat gespecialiseerd is in vertrouwenszaken in het onderwijs. Zij zijn er voor onze leerlingen, ouders en medewerkers. 

Onze vertrouwenspersonen begeleiden het proces rondom een melding of een klacht en eventueel ook bij het aangifte doen. Zij volgen ook de vastgestelde route in het stroomschema melding- en klachtenregeling.  

Hierbij de gegevens van onze externe vertrouwenspersonen:

Eefje van Antwerpen
06 28636387
eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl

Annelies Spitz
06 33646887
anneliesspitz@vertrouwenswerk.nl

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs

Punt Speciaal is aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen.

Contactgegevens:

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
070 3315244

info@gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur

We proberen altijd intern meldingen of klachten op te lossen. In uitzonderlijke situaties is dit niet mogelijk, dan kunnen we de externe vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs benaderen. De vertrouwensinspecteur luistert en informeert, maar zoekt niet uit wat er gebeurd is. Hij draagt geen oplossing aan, maar helpt om tot een oplossing te komen. Bovendien doet de vertrouwensinspecteur zelf geen aangifte, maar zal wel aangeven wanneer dit mogelijk of zelfs verplicht is. Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur ook over een traject naar het indienen van een formele klacht.

Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school of werkplek (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: 

  • seksueel misbruik (zedenmisdrijven), seksuele intimidatie; 
  • psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten); 
  • discriminatie en radicalisering. 

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00 tot 17.00 uur) bereikbaar op het telefoonnummer: 0900 111 3 111.