De Cambier staat bekend als “gewoon speciaal”. Een school waar iedereen kan schitteren op zijn eigen manier en met plezier werkt aan groei.

Ga naar...

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Sommige leerlingen komen zelfstandig naar school met de fiets of met het openbaar vervoer. Lukt dit niet? Dan is de gemeente (waar de leerling woont) verantwoordelijk voor het vervoer naar school.

Leerlingenvervoer aanvragen
Als leerlingen op onze school geplaatst worden, dan vragen ouders gratis schoolvervoer aan bij de gemeente. De ouders ontvangen van de gemeente een vragenlijst. Zodra deze is ingevuld en teruggestuurd, bekijkt de gemeente of het kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Klacht over het vervoer
Bij klachten over vervoer kunnen ouders contact opnemen met de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente.