De Cambier staat bekend als “gewoon speciaal”. Een school waar iedereen kan schitteren op zijn eigen manier en met plezier werkt aan groei.

Werkzaak Rivierenland

Werkzaak Rivierenland en scholen voor praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) werken al geruime tijd samen om de arbeidscapaciteiten van leerlingen te beoordelen via praktijkobservatie. Tot op heden waren deze individuele trajecten echter niet zo effectief als gehoopt. Te veel jongeren verlieten voortijdig het arbeidsproces of belandden op plekken die niet bij hen pasten, resulterend in uitval.

De belangrijkste conclusies waren:

  • De gebruikelijke observatieperiode van drie maanden bleek te kort voor vso/pro-leerlingen om zich te ontwikkelen en werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Ze hebben vaak meer tijd nodig.
  • De leerlingen werden pas laat in dit proces geëvalueerd, vaak vlak voor hun uitstroom. Hierdoor kon er na observatie weinig ondersteuning worden geboden door zowel de school als Werkzaak.

Om dit aan te pakken, hebben de scholen en Werkzaak besloten om intensiever samen te werken. Het verschil tussen 'ik kan het' en 'ik kan het niet' voor deze kwetsbare leerlingen is nu 'ik kan het niet alleen'. Ze hebben extra begeleiding en ondersteuning nodig.

Vso- en pro-scholen in Rivierenland en Werkzaak Rivierenland willen hun leerlingen de kans bieden om te leren op locatie (lol).

Meerdere voordelen zijn:

  • Er ontstaat een beter beeld van de leerlingen en hun functioneren door een langere observatie- en begeleidingsperiode.
  • Aanwezigheid van professionals op de werkvloer zorgt voor korte lijnen tussen praktijk en school. Ze kunnen informatie delen en de leerlingen effectief begeleiden.
  • Begeleiders van Werkzaak zijn ervaren in het omgaan met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kunnen hen actief sturen.
  • Er ontstaat een wisselwerking tussen jong en oud op de werkvloer. Dit zorgt voor een breder begrip van werk voor zowel de leerlingen als de medewerkers van Werkzaak.
  • Leerlingen worden eerder uit hun comfortzone gehaald en leren belangrijke vaardigheden, zoals reizen en zich gedragen als werknemer.

Samenwerken tussen vso, pro en Werkzaak is cruciaal. Samen staan we sterker en werken we aan een toekomst waar passend werk centraal staat. Het doel is het ontwikkelen van het talent van onze leerlingen.

Van Passend onderwijs naar passend werk,
samen werk maken van talent.

(Samenwerking vso, pro en Werkzaak Rivierenland)