De Cambier staat bekend als “gewoon speciaal”. Een school waar iedereen kan schitteren op zijn eigen manier en met plezier werkt aan groei.

Onderwijsondersteuning

Leerlingen volgen onderwijs op De Cambier, omdat zij meer ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen.

Denk aan kleinere groepen, meer ondersteuning in de klas en extra expertise in school. Zoals: logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, psychomotorische therapie, muziek- of speltherapie.

Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan we in onze basisondersteuning aanbieden, kan zorg binnen onderwijs (zbo) worden ingezet. Er zijn meerdere zorgaanbieders waaruit ouders kunnen kiezen.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (sop) staat welke ondersteuning wij onze leerlingen aanbieden. Naast de basisondersteuning wordt de aanvullende ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband omschreven. We beschikken over een sop voor het so en een sop voor het vso. Deze zijn terug te vinden onder:

Documenten > Protocollen

“Leren van en met elkaar,”

aldus intern begeleider van Punt Speciaal.