De Cambier staat bekend als “gewoon speciaal”. Een school waar iedereen kan schitteren op zijn eigen manier en met plezier werkt aan groei.

Het team

Met de onderwijsassistenten, leraren, internbegeleiders en zorg ondersteunend personeel heeft u vast geregeld contact. Wij vinden het belangrijk dat u ook bekend wordt met het managementteam van de school en dat zijn onze locatieleiders en regiodirecteuren.

De Cambier

Regiodirecteur
Arjen Schimmel

Locatieleiders
Chris Stoof
Christel van de Kolk

De Cambier - Hoge Hof

Regiodirecteur
Arjen Schimmel

Locatieleiders
Chris Stoof
Christel van de Kolk

Hoge Hof

Op deze locatie van De Cambier zijn uitsluitend onderbouwgroepen van de afdeling so gehuisvest. Het is een kleinschalige locatie met voelbaar een prettige sfeer. Zowel de leerlingen als de ouders ervaren het als zeer prettig dat onze jonge kinderen hun start maken op deze depedance om vanaf de middenbouw door te groeien naar de hoofdlocatie waar de overige so-leerlingen zich bevinden.

Leeftijden

Op onze school geven we speciaal onderwijs (so) aan leerlingen vanaf 4 jaar en voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan leerlingen vanaf 12 jaar. Onze leerlingen hebben vanwege hun beperkingen extra ondersteuning nodig. Wettelijk verlaten de leerlingen van het so de school in het schooljaar waarin ze 12 zijn geworden. Voor leerlingen van het vso met uitstroomprofiel dagbesteding en arbeid geldt leerplicht wettelijk tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 wordt. Voor leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs geldt de leerplicht tot en met het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt. 

Indien de leerling hierbij gebaat is, wordt in overleg met het samenwerkingsverband, afgeweken van deze leeftijden en kan de leeftijd van schoolverlating worden verlengd tot en met het schooljaar waarin de leerling 14 wordt (voor so) of waarin de leerling 20 wordt (voor vso). Daarbij kijken we naar de leerbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van de leerling.