De Cambier staat bekend als “gewoon speciaal”. Een school waar iedereen kan schitteren op zijn eigen manier en met plezier werkt aan groei.

Europees Sociaal Fonds
24-01-2023

Onze school ontvangt ESF-subsidie voor de integrale begeleiding van leerlingen richting de arbeidsmarkt. Het gaat hier om gelden vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Lees meer »