De Cambier staat bekend als “gewoon speciaal”. Een school waar iedereen kan schitteren op zijn eigen manier en met plezier werkt aan groei.

Hoge Hof

Op deze locatie van De Cambier zijn uitsluitend onderbouwgroepen van de afdeling so gehuisvest. Het is een kleinschalige locatie met voelbaar een prettige sfeer. Zowel de leerlingen als de ouders ervaren het positief dat de jonge kinderen hun start maken op deze depedance, om vanaf de middenbouw door te groeien naar de hoofdlocatie waar de overige so-leerlingen onderwijs krijgen.