De Cambier staat bekend als “gewoon speciaal”. Een school waar iedereen kan schitteren op zijn eigen manier en met plezier werkt aan groei.

Jaarkalender

Eerste schooldag 22 augustus 2022      
Studiedag 19 september 2022      
Studiedag 20 september 2022      
Studiemiddag 12 oktober 2022      
Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022  
Studiedag 17 november 2022      
Studiedag 6 december 2022      
12.00 uur uit 23 december 2022      
Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari 2023  
Studiedag 16 januari 2023      
Studiedag 24 februari 2023      
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 5 maart 2023  
Studiedag 22 maart 2023      
Tweede Paasdag 10 april 2023      
Studiedag 11 april 2023      
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023  
Hemelvaartsdag 18 mei 2023      
Vrij 19 mei 2023      
Studiedag 26 mei 2023      
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023      
Studiedag 7 juli 2023      
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023  

Schooltijden

Maandag van 08:25 uur tot 13:55 uur
Dinsdag van 08:25 uur tot 13:55 uur
Woensdag van 08:25 uur tot 13:55 uur
Donderdag van 08:25 uur tot 13:55 uur
Vrijdag van 08:25 uur tot 13:55 uur

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en voor een aantal zaken moeten zij instemming verlenen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of heeft u een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail naar: mr@cambier.nl

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school bestaat uit vertegenwoordigers uit alle voortgezet onderwijs groepen. Deze leerlingen zijn door hun groep gekozen om deze groep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert eens per zes weken met de regiodirecteur en/of locatieleider. Ze worden hierin bijgestaan en geadviseerd door onze leraren.

Afwezigheidsmeldingen

Is uw kind ziek of afwezig dan meldt u dit telefonisch bij de administratie van school. Wij zijn telefonisch bereikbaar vanaf 7.45 uur.

Verlof

Hier kunt u het aanvraagformulier verlof buiten de vakanties downloaden en uitprinten. U dient dit formulier geheel in te vullen, te ondertekenen en te overhandigen aan de klassenleiding of bij de administratie.

Klachtenprocedure

U wilt een formele klacht indienen. Waar kunt u dan terecht?

Bekijk hier het schema