De Cambier staat bekend als “gewoon speciaal”. Een school waar iedereen kan schitteren op zijn eigen manier en met plezier werkt aan groei.

Europees Sociaal Fonds

« Terug naar overzicht
24-01-2023

Onze school ontvangt ESF-subsidie voor de integrale begeleiding van leerlingen richting de arbeidsmarkt. Het gaat hier om gelden vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Het Europees Sociaal Fonds heeft als taak om de economische en sociale samenhang in Europa te versterken door het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het ESF stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen. Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs, sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden.

Deze activiteiten worden meegefinancierd door de Europese Unie.